Máy Mới 99%,

 • Kiểm Định Chất Lượng Trước Khi Bán.
 • Nguồn Gốc Máy Rõ Ràng Được Nhập Từ Mỹ, Hàn
 • Hành Chính Hãng, Bản Quốc Tế
 • 1 đổi 1 trong 07 Ngày Đầu.
 • Bảo Hành Ủy Quyền Tại ChungBlackberry Store
Lọc sản phẩm
 • Độ phân giải Camera
 • Kích Thước Màn hình
 • Nhà Sản Xuất
  • Apple (0)
  • BlackBerry (0)
  • HTC (1)
  • LG (0)
  • Samsung (0)
  • Sony (4)
  • Xiaomi (0)
 • Sony Z5 (2 sim)

  4.100.000 đ

  3.900.000 đ ( Bảo Hành 1 Tuần )

  Máy Mới 99%,

  • Kiểm Định Chất Lượng Trước Khi Bán.
  • Nguồn Gốc Máy Rõ Ràng Được Nhập Từ Mỹ, Hàn
  • Hành Chính Hãng, Bản Quốc Tế
  • 1 đổi 1 trong 07 Ngày Đầu.
  • Bảo Hành Ủy Quyền Tại ChungBlackberry Store

  3.900.000 đ ( Bảo Hành 1 Tuần )

  Sony Z5 (2 sim)

  4.100.000 đ

  3.900.000 đ ( Bảo Hành 1 Tuần )

 • Sony Z3 ( 2 sim )

  2.790.000 đ

  2.590.000 đ ( Bảo Hành 1 Tuần )

  Máy Mới 99%,

  • Kiểm Định Chất Lượng Trước Khi Bán.
  • Nguồn Gốc Máy Rõ Ràng Được Nhập Từ Mỹ, Hàn
  • Hành Chính Hãng, Bản Quốc Tế
  • 1 đổi 1 trong 07 Ngày Đầu.
  • Bảo Hành Ủy Quyền Tại ChungBlackberry Store

  2.590.000 đ ( Bảo Hành 1 Tuần )

  Sony Z3 ( 2 sim )

  2.790.000 đ

  2.590.000 đ ( Bảo Hành 1 Tuần )

 • Sony Z3

  2.490.000 đ

  2.290.000 đ ( Bảo Hành 1 Tuần )

  Máy Mới 99%,

  • Kiểm Định Chất Lượng Trước Khi Bán.
  • Nguồn Gốc Máy Rõ Ràng Được Nhập Từ Mỹ, Hàn
  • Hành Chính Hãng, Bản Quốc Tế
  • 1 đổi 1 trong 07 Ngày Đầu.
  • Bảo Hành Ủy Quyền Tại ChungBlackberry Store

  2.290.000 đ ( Bảo Hành 1 Tuần )

  Sony Z3

  2.490.000 đ

  2.290.000 đ ( Bảo Hành 1 Tuần )

 • Sony Z5

  3.690.000 đ

  3.490.000 đ ( Bảo Hành 1 Tuần )

  Máy Mới 99%,

  • Kiểm Định Chất Lượng Trước Khi Bán.
  • Nguồn Gốc Máy Rõ Ràng Được Nhập Từ Mỹ, Hàn
  • Hành Chính Hãng, Bản Quốc Tế
  • 1 đổi 1 trong 07 Ngày Đầu.
  • Bảo Hành Ủy Quyền Tại ChungBlackberry Store

  3.490.000 đ ( Bảo Hành 1 Tuần )

  Sony Z5

  3.690.000 đ

  3.490.000 đ ( Bảo Hành 1 Tuần )