291946518 2863809107098649 7307363008557200969 n

𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤𝐁𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞 – 𝐒𝐢𝐧𝐜𝐞 𝟐𝟎𝟎𝟖
☎️ Hotline: 𝟏𝟗𝟎𝟎𝟑𝟐𝟖𝟖
🏡 279A Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
🏡 517 Phạm Văn Đồng, TP Phổ Yên