Bộ sạc iPhone 12 – Hoco N13 Atom Single Port PD-20W

Bộ sạc iPhone 12 – Hoco N13 Atom Single Port PD-20W
Giá: 249.000 ₫
Còn hàng

Khuyến mãi


Thông tin chi tiết Bộ sạc iPhone 12 – Hoco N13 Atom Single Port PD-20W

    

🌈 𝐒𝐚̣𝐜 𝐇𝐨𝐜𝐨 𝐍𝟏𝟑 𝐀𝐭𝐨𝐦 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐏𝐨𝐫𝐭 𝐏𝐃-𝟐𝟎𝐖 🚀
==========✯✯✯==========
✔️ Bộ sạc nhanh 𝗶𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 𝟭𝟮…
✔️ 𝗡𝗵𝗼̉ 𝗴𝗼̣𝗻 bằng củ sạc iPhone 5V-1A, nhưng sở hữu công suất 𝟮𝟬𝗪
✔️ Tương thích: 𝒊𝑷𝒉𝒐𝒏𝒆 8 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒍𝒆̂𝒏, 𝒊𝑷𝒂𝒅… 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒐𝒊𝒅 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒆!
✔️ Bộ sạc bao gồm: 𝑪𝒖̉ + 𝑪𝒂́𝒑 𝑻𝒚𝒑𝒆-𝑪 𝒕𝒐 𝑳𝒊𝒈𝒉𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈
 
🎉 Hoco N13 có thiết kế 𝗡𝗛𝗢̉ 𝗚𝗢̣𝗡 tối ưu diện tích, 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗨 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗖𝗔𝗢.🚀
 
🌈 𝗖𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗵𝗮̃𝗻𝗴 𝗛𝗼𝗰𝗼®️
🤝 Giá đẹp như tranh: 𝟐𝟒𝟗𝐤🥰
Xem thêm

Bộ sạc iPhone 12 – Hoco N13 Atom Single Port PD-20W

249.000 ₫

Khuyến mãi