𝗕𝗼̣̂ 𝗦𝗮̣𝗰 𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗛𝗼𝗰𝗼 𝗡𝟭𝟲 𝗣𝗗-𝟲𝟱𝗪 ( 3 cổng + Cáp sạc Type-C to Type-C 100W )

𝗕𝗼̣̂ 𝗦𝗮̣𝗰 𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗛𝗼𝗰𝗼 𝗡𝟭𝟲 𝗣𝗗-𝟲𝟱𝗪 ( 3 cổng + Cáp sạc Type-C to Type-C 100W )
Giá: 599.000 ₫
Còn hàng

Khuyến mãi


Thông tin chi tiết 𝗕𝗼̣̂ 𝗦𝗮̣𝗰 𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗛𝗼𝗰𝗼 𝗡𝟭𝟲 𝗣𝗗-𝟲𝟱𝗪 ( 3 cổng + Cáp sạc Type-C to Type-C 100W )

 

🚀🚀🚀 TIN ĐƯỢC KHÔNG⁉️
🔜 Bạn có thể 𝒔𝒂̣𝒄 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂̉ 𝑴𝒂𝒄𝒃𝒐𝒐𝒌, 𝑳𝒂𝒑𝒕𝒐𝒑, 𝑺𝒎𝒂𝒓𝒕𝑷𝒉𝒐𝒏𝒆… ! 😱
===========⚡️🌟⚡️===========
☄️ 𝗕𝗼̣̂ 𝗦𝗮̣𝗰 𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗛𝗼𝗰𝗼 𝗡𝟭𝟲 𝗣𝗗-𝟲𝟱𝗪 ( 3 cổng + Cáp sạc Type-C to Type-C 100W )⚡
 
🚨 Công suất cao: PD-QC3.0 𝟲𝟱𝗪.
🚨 Nhỏ gọn, di động: Công nghệ 𝗚𝗮𝗡.
🚨 𝗦𝗮̣𝗰 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗔𝗹𝗹 𝗜𝗻 𝗢𝗻𝗲: iPhone, iPad, Samsung, Laptop, Macbook… 💪
 
🌟 𝗕𝗼̣̂ 𝘀𝗮̣𝗰 đ𝗶 𝗸𝗲̀𝗺 𝗰𝗮́𝗽 𝘀𝗮̣𝗰 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘀𝘂𝗮̂́𝘁 𝗹𝗼̛́𝗻 𝟭𝟬𝟬𝗪 😍
 
🌈 Quá ổn cho 1 bộ sạc đa dụng! 🤩
🌈 Giá tốt tại #Chungblackberry: 599k
Xem thêm

𝗕𝗼̣̂ 𝗦𝗮̣𝗰 𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗛𝗼𝗰𝗼 𝗡𝟭𝟲 𝗣𝗗-𝟲𝟱𝗪 ( 3 cổng + Cáp sạc Type-C to Type-C 100W )

599.000 ₫

Khuyến mãi