ChungBlackBerry

Làm gì khi Điện thoại Android bị chậm?

25/12/2019    Tin tức   

Đây là những cái mình thường làm khi điện thoại Android chạy chậm, anh em thử làm theo và nếu có thêm kinh nghiệm nào thì chia sẻ cho mình và mọi người bằng cách comment vào bài viết này nhé.

Ghi chú: bài này mình thử một cách thể hiện nội dung mới, bằng ảnh và chỉ cần các nội dung quan trọng nhất. Cách này anh em không phải đọc nhiều mà vẫn có đủ thông tin, vẫn có thể làm theo dễ dàng. Anh em thấy ổn không? Có cần cải thiện gì không? Góp ý cho tụi mình nhé.

Nhấn vào để xem chi tiết nha anh em.

Đang tải Google_Files.jpg…

Đang tải Xoa_app_du_thua.jpg…

Đang tải system_update.jpg…

Đang tải app_lite.jpg…

Đang tải launcher_android.jpg…