[CHIA SẺ] ROM GỐC link tốc độ cao V20 (US996/F800L/K/S)

[CHIA SẺ] ROM GỐC link tốc độ cao V20 (US996/F800L/K/S)

Không dài dòng và nói nhiều nữa sau đây mình xin chia sẻ link ROM tốc độ cao của V20 US996/F800L: US996: US99610h_00_0413.kdz (2,5Gb) F800L: F800L10e_00_0914.kdz (2,6Gb) F800K: F800K10e_00_0914.kdz (2,6Gb) F800S: F800S10e_00_0914.kdz (2,6Gb) Link FSHARE nhé ae, để tải tốc …

Read more [CHIA SẺ] ROM GỐC link tốc độ cao V20 (US996/F800L/K/S)